3D Chili

Regulamentul site-ului 3dchili.ro

§1
DEFINIȚII

Nr crt.NoțiuneCe înseamnă
1. Administrator nextPHARM societate cu răspundere limitată societate în comandită cu sediul la Poznań (60-754) ul. Chełmońskiego 8/4, înregistrată în registrul întreprinzătorilor din cadrul Registrului Juridic Național sub numărul 0000738498, a cărei documente de înregistrare se află la Curtea Raională Poznań - Nowe Miasto i Wilda din Poznań, Secția a VIII a Comercială a Registrului Juridic Național, posesoare a numărului REGON (J) 380670335 și NIP (CUI) 7792492406
2. Regulament prezentul regulament al site-ului 3dchili.ro
3. Client Persoana fizică care posedă capacitatea deplină de exercițiu cu care s-a încheiat un contract de vânzare la distanță prin intermediul site-ului
4. Marfă Suplimentul dietei 3DCHILI
5. Dietă care face obiectul conținutului digital al ebook-ului, ce conține programul dietei pentru 28 de zile împreună cu rețetele, ghidul „Proprietățile magice ale condimentelor naturale” și ghidul „CellulitStop”
6. Site Pagina de internet amplasată la adresa: https://3dchili.ro/ împreună cu toate subpaginile
7. Zi lucrătoare Este fiecare zi a săptămânii de luni până vineri, cu excepția zilelor libere stabilite de lege

§2
DISPOZIȚII PRELIMINARE

 1. Prezentul Regulament reglementează principiile și condițiile de utilizare a site-ului, printre care îndeosebi principiile și condițiile de cumpărare și livrare a Mărfii împreună cu Dieta.
 2. Utilizarea Site-ului este echivalentă cu acceptarea prezentului Regulament.
 3. Regulamentul, conținuturile incluse pe Site și Dieta reprezintă opere în înțelesul legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, beneficiază de protecția prevăzută în această lege și în Legea privind dreptul de proprietate industrială și nu pot fi diseminate și folosite de către alte entități fără acordul Administratorului exprimat în formă scrisă, sub rigoarea nulității.
 4. Prezentul Regulament este pus la dispoziție în mod gratuit fiecărui Client la adresa electronică (https://3dchili.ro/terms-of-service) într-un mod, care permite descărcarea, salvarea și tipărirea acestuia.

§3
CONDIȚII TEHNICE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

 1. Condițiile tehnice de utilizare a Site-ului sunt importante pentru corectitudinea funcționării lui, a aspectului în browserul de internet, precum și pentru securitatea datelor transmise.
 2. În scopul utilizării corecte a Site-ului este nevoie de:
  1. conectarea la rețeaua de internet,
  2. un browser de internet:
   • Chrome, Firefox sau Opera într-una din ultimele trei versiuni,
   • Safari sau Edge într-una din ultimele două versiuni,
   • Internet Explorer versiunea 11,
  3. deservirea fișierelor cookie în browser,
  4. serviciul Java Script activat,
  5. posedarea unui cont de poștă electronică activ și corect configurat.
 3. Site-ul poate activa și pe browserele internet care nu au fost enumerate mai sus, însă Administratorul nu le susține și nu poate garanta faptul, că Site-ul va funcționa conform premiselor și fără greșeli.
 4. Utilizarea Site-ului poate fi legată de obligația plății de către Client a unor taxe în contul persoanelor terțe precum operatori de telefonie mobilă sau furnizori de internet. Administratorul nu este responsabil de mărimea taxelor impuse Clientului în contul persoanelor terțe.

§4
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE A MĂRFII CONCOMITENT CU DIETA ȘI REALIZAREA COMENZII

 1. În scopul încheierii contractului de vânzare referitor la Marfa cu Dietă Clientul va completa formularul de comandă postat pe Site. În formularul de comandă Clientul va indica datele necesare pentru realizarea contractului de vânzare.
 2. Cu excepția aliniatului 3 de mai jos, momentul încheierii contractului și condiția începerii realizării comenzii de către Administrator o reprezintă plata sumei datorate de către Client. Ca și moment al plății este considerat momentul recunoașterii contului bancar al Administratorului.
 3. În cazul în care Clientul s-a hotărât să plătească la livrare, momentul încheierii contractului îl reprezintă apăsarea butonului „Comand cu obligația de plată”.
 4. Toate prețurile și costurile de expediere trecute pe paginile Site-ului sunt trecute în zloți polonezi și includ impozitul pe mărfuri și servicii -TVA.
 5. Imediat după încheierea contractului Administratorul va trimite confirmarea încheierii contractului pe adresa de poștă electronică a Clientului indicată în timpul depunerii comenzii.
 6. Începerea realizării comenzii în ceea ce privește partea referitoare la Marfă are loc:
  1. în cazul depunerii comenzii într-o zi lucrătoare până la ora 10.00 – în aceeași zi;
  2. în cazul depunerii comenzii într-o zi lucrătoare după ora 10.00 sau sâmbăta, duminica sau într-o zi liberă conform legii – în următoare zi lucrătoare.
 7. Marfa este trimisă cu Poșta Poloneză.
 8. Conform principiilor stabilite pe Site și în prezentul Regulament, mărfurile sunt trimise numai la destinatarii din Polonia sau de pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene. Expedierea mărfii către un destinatar din afara zonei indicate necesită convenirea separată a condițiilor.
 9. Realizarea comenzii în ceea ce privește partea referitoare la Dietă are loc după înregistrarea plății în contul bancar al Administratorului.
 10. Dieta este livrată Clientului în format „.pdf” prin intermediul poștei electronice pe adresa de poștă electronică indicată de către Client la depunerea comenzii. Pentru deschiderea fișierului cu dieta este nevoie de o aplicație care deservește formatul „.pdf”.
 11. Administratorul se obligă să livreze Marfa și Dieta fără defecte.

§5
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE (EXCLUSIV) A DIETEI ȘI REALIZAREA COMENZII

 1. În scopul încheierii contractului de vânzare referitor la Dietă Clientul completează formularul de comandă postat pe Site. În formularul comenzii Clientul indică datele necesare pentru realizarea contractului de vânzare.
 2. Contractul de vânzare al Dietei va fi încheiat din momentul în care are loc plata pentru Dietă. Ca și moment al plății este considerat momentul recunoașterii contului bancar al Administratorului.
 3. Toate prețurile Mărfurilor trecute pe paginile Site-ului sunt trecute în zloți polonezi și conțin impozitul pe mărfuri și servicii – TVA.
 4. Imediat după încheierea contractului Administratorul va trimite confirmarea încheierii contractului pe adresa de poștă electronică a Clientului, care a fost indicată în timpul depunerii comenzii.
 5. Realizarea comenzii pentru Dietă are loc după înregistrarea plății în contul bancar al Administratorului.
 6. Dieta este livrată Clientului în format „.pdf” prin intermediul poștei electronice pe adresa de poștă electronică indicată de către Client la depunerea comenzii. Pentru a putea deschide fișierul cu dieta este nevoie de o aplicație care deservește formatul „.pdf”.

§6
PLATA

 1. Administratorul permite utilizarea diferitelor modalități de plată. Lista lor este accesibilă după alegerea de către Client a Mărfii/Dietei. Administratorul nu percepe nici un fel de taxe suplimentare legate de utilizarea diferitelor modalități de plată.
 2. În scopul primirii facturii TVA Clientul trebuie să informeze Administratorul, că dorește să o primească și să trimită datele indispensabile legate de emiterea facturii TVA.
 3. Administratorul nu percepe nici un fel de taxe suplimentare legate de utilizarea liniei telefonice de asistență. Costul de conectare este conform tarifului de taxe al operatorului Clientului.

§7
RENUNȚAREA LA CONTRACT

 1. Clientul are dreptul de a renunța la contractul de vânzare al Mărfii cu Dieta în termen de 14 (paisprezece) zile începând cu ziua întrării în posesia Mărfii sau a Dietei, în funcție de ceea ce a avut loc mai târziu.
 2. Clientul are dreptul de a renunța la contractul de vânzare al Dietei în termen de 14 (paisprezece) zile de la încheierea contractului. Pentru evitarea îndoielilor se indică, că prezentul aliniat se referă la renunțarea la contractul de vânzare al Dietei vândute în mod separat, adică Dieta care nu este oferită împreună cu Marfa.
 3. În vederea respectării termenului de renunțare la contract este suficient să trimiteți declarația înainte de scurgerea acestuia.
 4. Renunțarea la contract are loc prin depunerea declarației. Declarația poate fi depusă în orice formă de ex. printr-o declarație scrisă trimisă pe adresa indicată la § 1 al. 1 sau în formă electronică prin intermediul formularului de contact postat pe Site.
 5. Clientul poate folosi modelul declarației, care reprezintă anexa la prezentul Regulament.
 6. În cazul depunerii declarației de renunțare la contract în formă electronică Administratorul va confirma neîntârziat primirea unei astfel de declarații.
 7. Administratorul îi va rambursa Clientului neîntârziat, însă nu mai târziu de în termen de 14 zile de la data primirii declarației de renunțare, toate plățile realizate de către acesta, cu excepția costurilor de expediere.
 8. Rambursarea plăților va avea loc cu folosirea aceleiași modalități de plată pe care a folosit-o Clientul. În cazul în care modalitatea de plată aleasă va fi îngreunată sau imposibilă, Administratorul va contacta Clientul în scopul convenirii altei modalități de rambursare, lucru care nu va genera pentru Client nici un fel de costuri suplimentare.

§8
RECLAMAȚII

 1. Reclamațiile legate de Mărfuri sau Dietă pot fi trimise prin intermediul canalelor de comunicare indicate la § 12 al Regulamentului.
 2. Notificarea reclamației trebuie să conțină cel puțin:
  1. identificarea Clientului care trimite reclamația (cel puțin prenumele și numele cât și adresa e-mail trecută la cumpărarea Mărfii sau a Dietei),
  2. menționarea circumstanței care reprezintă temeiul pentru depunerea reclamației (de ex. marfă incompletă),
  3. indicarea modalității așteptate de soluționare a cazului (rambursarea prețului, îndepărtarea defectelor, sau schimbarea Mărfii sau a Dietei cu unele libere de defecte).
 3. În cazul cumpărării Dietei nu face obiect al reclamației formatul fișierului ebook și lipsa posibilității deschiderii fișierului pe dispozitivul, care nu deservește sau deservește în mod incorect formatul cumpărat al fișierului.
 4. Administratorul examinează reclamațiile în termen de 14 (paisprezece) zile de la data înmânării notificării reclamației. În cazul în care notificarea nu conține datele indicate la al. 12 de mai sus sau dacă pentru soluționarea reclamației sunt necesare date suplimentare Administratorul se va adresa Clientului, însă nu mai târziu decât în decurs de 5 (cinci) zile de la data notificării, cu rugămintea de a o completa.
 5. Administratorul va răspunde cu privire la modul de soluționare al reclamației pe adresa de poștă electronică de la care Clientul a trimis reclamația, cu excepția situației în care în notificarea reclamației s-a indicat o altă adresă de poștă electronică la care trebuie să fie trimis răspunsul.

§9
UTILIZARE ȘI REZULTATE

 1. Clientul, care a cumpărat Marfa se obligă să facă cunoștință cu conținutul prospectului atașat la ambalaj și să respecte informațiile conținute de acesta, îndeosebi cele legate de utilizare/dozare.
 2. Administratorul nu dispune de istoricul medical și nici de rezultatele analizelor Clientului, îndeosebi Administratorul nu posedă date referitoare la:
  1. hipersensibilitatea alimentară a Clientului (printre altele la alergie și intoleranță),
  2. lipsa asimilării de către Client a unor anumite produse,
  3. recomandările medicale referitoare la contraindicațiile legate de folosirea unor anumite produse,
  4. alte boli sau leziuni ale Clientului,
  de aici și necesitatea de a consulta înainte de începerea folosirii Mărfii/Dietei a unui medic sau dietetician, care va evalua riscul, printre care posibilitatea de a interacționa cu medicamentele, și permisibilitatea folosirii Mărfii/Dietei de către un anumit Client.
 3. În cazul următoarelor boli, înainte de folosirea Mărfii/Dietei, este recomandată în mod special consultarea cu medicul, în scopul verificării, dacă nu există contraindicații pentru folosirea Mărfii/Dietei:
  1. alergie/intoleranță alimentară,
  2. boli ale ficatului,
  3. boli ale pancreasului,
  4. boli ale stomacului (printre care ulcer),
  5. reflux gastroesofagian,
  6. boli intestinale,
  7. hipertensiune arterială,
  8. orice alte boli (printre care stări acute și cronice).
 4. Efectele folosirii Mărfii/a Dietei de către diferiții Clienți pot fi diferite.
 5. Multitudinea factorilor care influențează procesul de slăbire este cauza, pentru care Administratorul nu dă garanția, că folosirea Mărfii/a Dietei va aduce rezultatul scontat sau că nu va duce la apariția unor efecte secundare nedorite În cazul apariției efectelor secundare trebuie să întrerupeți folosirea în continuare a Mărfii/Dietei și să Vă consultați cu medicul.
 6. Contraindicațiile legate de folosirea Mărfii sunt îndeosebi:
  1. vârsta mai mică de 18 ani,
  2. sarcina sau alăptatul,
  3. alergie la oricare din ingredientele preparatului,
  4. hipersensibilitatea tractului digestiv.
 7. Contraindicațiile legate de folosirea Dietei sunt îndeosebi:
  1. vârsta mai mică de 18 ani,
  2. sarcina sau alăptatul.
 8. Administratorul nu dispune de informații legate de starea sănătății Clienților, așadar având în vedere acest lucru, nu o controlează. Utilizatorii trebuie să aibe singuri grijă de starea lor de sănătate, îndeosebi să se supună examinărilor medicale corespunzătoare.
 9. Site-ul nu reprezintă o sursă de cunoștințe medicale iar informațiile conținute de acesta nu sunt sfaturi medicale și nu pot fi tratate ca un substitut al consultației medicului sau dieteticianului.

§10
DREPTURI DE AUTOR

 1. Clientul ia la cunoștință faptul, că Dieta are calitatea de operă și este protejată conform legii privind drepturile de autor și drepturile conexe (text unitar: M.O. 2006 Nr 90 poz. 631).
 2. În cadrul realizării contractului Clientul nu achiziționează drepturile patrimoniale de autor legate de Dietă. Clientul este îndreptățit doar să folosească Dieta pentru sine. Având în vedere cele de mai sus, este interezisă îndeosebi, atât în ceea ce privește întreaga Dietă, cât și părți ale acesteia:
  1. punerea la dispoziție și prezentarea Dietei persoanelor terțe, cu excepția consultației menționate la § 9 al. 2,
  2. publicarea, indiferent de forma publicării,
  3. copierea, multiplicarea pentru alte nevoi, decât cele pentru uz propriu,
  4. introducerea pe piață, răspândirea și vânzarea cu amânuntul sau en-gros.
 3. Clientul se obligă să depună toate diligențele, pentru ca conținutul Dietei să nu fie divulgat persoanelor neautorizate.

§11
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 1. Clientul poate utiliza metodele juridice și extra-juridice de soluționare a reclamațiilor și revendicare a pretențiilor.
 2. În cadrul metodelor extra-juridice de soluționare a litigiilor este posibilă beneficierea printre altele de:
  1. medierea desfășurată de către inspectoratele județene ale Inspecției Comerciale – conform procedurii adoptate de către aceste entități,
  2. Curțile de arbitraj – conform procedurii adoptate de către aceste entități,
  3. asistența acordată de către reprezentanții locali (la nivel de poviat) ai autorității pentru protecția consumatorului.
 3. Clientul poate de asemenea să beneficieze de sistemul de soluționare a litigiilor prin internet, creat de către Uniunea Europeană: (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).
 4. În cazul în care în urma realizării procedurii de reclamație nu se ajunge la soluționarea litigiului Administratorul îi va transmite Clientului pe hârtie sau pe un alt suport durabil declarația privind acordul sau lipsa acordului în ceea ce privește participarea la procedura privind soluționarea extra-juridică a litigiilor consumatorilor.
 5. Entitatea îndreptățită în înțelesul legii din 23 septembrie 2016 privind soluționarea extra-juridică a litigiilor consumatorilor (M. O. din 2016 poz.1823 cu modif.) este inspecția comercială (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

§12
CONTACT

 1. În cazul în care conținutul Regulamentului nu prevede altceva, toate solicitările și informațiile referitoare la Site și la serviciile prestate prin intermediul acestuia de către Administrator pot fi transmise de către Client, la alegere:
  1. prin intermediul formularului de contact care se află pe paginile Site-ului,
  2. prin intermediul liniei de asistență telefonică, al cărei număr este indicat pe paginile Site-ului,
  3. în scris pe adresa Administratorului indicată la § 1 al. 1 al Regulamentului.

§13
DATELE UTILIZATORULUI

 1. Informațiile referitoare la protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, care îndeplinesc obligația de informare menționată la art. 13 GDPR, sunt cuprinse în Politica de Confidențialitate și Cookie-uri , care este parte integrantă a prezentului Regulament.

§14
CONȚINUTURI DIGITALE

 1. Conținuturile digitale transmise consumatorului în cadrul realizării contractului sunt confirmarea încheierii contractului, Dieta și Regulamentul, în cazul în care Clientul se hotărăște să îl descarce. Administratorul nu introduce în sistemul teleinformatic, pe care îl folosește Clientul programul sau alte date decât cele enumerate mai sus. De procesul de depunere al comenzii sunt legate pericolele tipice legate de folosirea rețelei internet în scopul transmiterii datelor. Sistemul teleinformatic, pe care îl folosește Administratorul, folosește tehnicile acceptate de obicei pe piață, al căror scop constă în a îi asigura Clientului depunerea comenzilor într-un mod care să nu permită accesul persoanelor neautorizate la conținutul mesajului.
 2. Pentru obținerea accesului la conținuturile digitale enumerate la al. 1 de mai sus Clientul trebuie să posede:
  1. Un dispozitiv care să permită accesul la rețeaua Internet;
  2. Un browser de internet:
   • Chrome, Firefox sau Opera într-una din ultimele trei versiuni,
   • Safari sau Edge într-una din ultimele două versiuni,
   • Internet Explorer versiunea 11,
  3. Deservirea fișierelor cookie în browser,
  4. Serviciul Java Script activat,
  5. Un cont de poștă electronică activ și corect configurat,
  6. Un program capabil să deschidă fișierele în format „.pdf” de ex. Adobe Reader 9.5 sau mai nou.
 3. Conținuturile digitale enumerate la al. 1 de mai sus nu sunt asigurate împotriva introducerii modificărilor. De regluă Clientul pote deschide aceste conținuturi și le poate salva în alt format, decât cel în care le-a trimis Administratorul. Ca urmare a acestor acțiuni conținuturile digitale pot fi modificate, li se pot modifica proprietățile, poate avea loc de asemenea pierderea unei părți a informațiilor.

§15
MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 1. Administratorul poate modifica Regulamentul în orice moment. Modificarea Regulamentului intră în vigoare din clipa publicării noului conținut al Regulamentului pe paginile Site-ului, cu mențiunea că, comenzile depuse înainte de modificarea Regulamentului vor fi realizate pe baza principiilor de până atunci.
 2. Depunerea de către Client a unei comenzi noi este posibilă după acceptarea noului conținut al Regulamentului. Noul conținut al Regulamentului este disponibil pe paginile Site-ului și va fi prezentat Clientului spre acceptare înainte de depunerea primei comenzi de după modificarea Regulamentului.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Modelul declarației de renunțare la contract
 2. Informația cu privire la renunțarea la contract