3D Chili

Politica de Confidențialitate și Cookie-uri

Informații generale

Nextpharm Societate cu răspundere limitată garantează securitatea datelor, printre altele a datelor cu caracter personal a utilizatorilor care vizitează site–ul 3dchili.ro Informațiile postate mai jos garantează păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal cât și utilizarea corectă a acestora.

În scopul creșterii accesibilității Politicii de Confidențialitate și a Cookie–urilor termenul „Utilizator” a fost înlocuit cu termenul „Tu”, iar cel de „Administrator” – cu „Noi”. Pe lângă aceasta am introdus subtitluri, care îți vor ușura căutarea informațiilor care Te interesează.

Prezenta Politică de Confidențialitate și Cookie–uri cuprinde îndeosebi site–ul 3dchili.ro, care îi aparține societății Nextpharm Societate cu răspundere limitată precum și toate celălalte site–uri a căror proprietari suntem (în continuare „Site–ul web” sau „Site–urile web”).

Administratorul Datelor cu Caracter Personal

Nextpharm societate cu răspundere limitată societate în comandită cu sediul la Poznań (60–754 Poznań) str. Chełmońskiego 8/4, înregistrată în registrul întreprinzătorilor din cadrul Registrului Juridic Național păstrat de către Curtea Raională Poznań Nowe Miasto i Wilda din Poznań, Secția a VIII a Comercială a Registrului Juridic Național sub numărul KRS 0000738498, NIP (CUI) 7792492406, REGON (J) 380670335 este administratorul Datelor Tale cu caracter personal.

Ne poți contacta de asemenea la adresa e–mail: info@3dchili.ro

Ofițerul de Protecție a Datelor

În scopul creșterii securității datelor Tale cu caracter personal am numit un Ofițer de protecție a datelor în persoana Domnului Tomasz Gałczyński, care poate fi contactat prin e–mail la adresa: info@3dchili.ro sau telefonic la numărul +48 533 411 806 sau +48 795 660 190.

Datele cu caracter personal, pe care le culegem

Furnizarea datelor cu caracter personal este benevolă, însă dacă dorești să beneficiezi de serviciile noastre furnizarea acestora este indispensabilă pentru încheierea și realizarea Contractului. În cazul în care acest lucru este cerut de lege, putem să cerem de la Tine furnizarea altor date indispensabile de ex. din motive contabile sau fiscale. Cu excepția acestor cazuri furnizarea datelor este benevolă.

Colectăm informații despre tine, din diferite surse:

Informații, pe care ni le furnizezi

Cerem de la Tine furnizarea următoarelor date cu caracter personal, pentru a putea să încheiem și să realizăm cu toate diligențele necesare contractul pe care l–am încheiat cu Tine:

În cazul dietei 3D Chili:

a) adresa e–mail b) prenumele c) numele d) adresa livrării (doar în cazul în care comandați marfă) e) numărul de telefon (doar în cazul în care comandați marfă)

În cazul beneficierii de buletinul informativ:

a) adres e–mail b) prenumele (nu întotdeauna).

În cazul în care dintr–un anumit motiv nu ne vei furniza aceste date cu caracter personal, nu vom putea încheia contractul cu Tine, iar Tu nu vei putea să beneficiezi de serviciile noastre.

În cazul în care acest lucru este cerut de lege, putem să îți cerem să ne furnizezi și alte date indispensabile de ex. din motive contabile sau fiscale. Cu excepția acestor cazuri furnizarea datelor este benevolă.

În afara informațiilor indispensabile pentru încheierea și realizarea eventualului contract ne furnizezi de asemenea:

a) Informații care provin din corespondență: Ne pui la dispoziție anumite date cu caracter personal, în cazul în care ne vei contacta prin intermediul poștei electronice, cât și folosind formularele de contact puse la dispoziție pe site–ul web sau contactându–ne prin poșta tradițională, fax sau alte mijloace din afara rețelei. b) Informații care provin din anchete: în cazul în care participi la orice tip de anchete, pui la dispoziție anumite date cu caracter personal ca și parte a răspunsului tău, cu excepția cazului în care răspunzi anonim. c) Informații, pe care le pui la dispoziție în postările tale: Poți pune la dispozișie date cu caracter personal, atunci când inserezi pe site–ul web comentarii, sau când participi la o discuție generală.

Informații, pe care le culegem în mod automat

Unele informații le culegem în mod automat, urmare a faptului, că utilizezi site–urile web, așa cum am descris acest lucru în secțiunea destinată Cookie–urilor. Aceste informații cuprind printre altele:

a) adresa de Protocol Internet (IP) a dispozitivului, cu ajutorul căruia obții accesul la Platformă (câteodată ea poate fi folosită pentru obținerea informațiilor despre țara sau orașul, în care beneficiezi de platformă) b) adresa paginii vizitate chiar înainte de vizitarea paginii de internet c) acțiunile concrete întreprinse pe site–ul web, printre care paginile vizitate, transmiterea streaming, conexiunea cu contul de pe Facebook sau Google+, inserarea unui comentariu sau desfășurarea căutării d) toate cuvintele căutate, pe care ai putut să le introduci pe site–ul web e) timpul, frecvența și lungimea vizitelor tale pe site–ul web f) tipul motorului tău de căutare și al sistemului de operare g) tipul dispozitivului, cu ajutorul căruia obții accesul la site–ul web, de exemplu – dacă ai acces la site–ul web de la calculatorul personal, sau de la un dispozitiv mobil și ID–ul dispozitivului h) informații culese prin intermediul cookie–urilor și al altor tehnologii asemănătoare, cu cele descrise în secțiunea destinată Cookie–urilor. i) informații referitoare la interacțiunile cu mesajele e–mail, de exemplu – dacă le deschizi, dacă dai click pe ele sau dacă trasnmiți mesaje e–mail.

Cum folosim datele Tale

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

a) Pentru punerea la dispoziție a serviciilor noastre de care Tu poți beneficia, temeiul juridic al acestei prelucrări este faptul, că aceasta este indispensabilă în vederea încheierii de către noi și a realizării contractului cu Tine. b) Gestionarea și îmbunătățirea activității noastre, prin asta înțelegând în primul rând gestionarea și îmbunătățirea site–ului web, îmbunătățirea ofertei noastre, detectarea fraudelor financiare și al altor fraude, cât și prevenirea acestora, temeiul juridic al acestei prelucrări va fi interesul nostru legitim. c) Personalizarea conținuturilor puse la dispoziție, prin asta înțelegând personalizarea ofertelor și reclamelor adresate Ție, care sunt vizibile pe site–ul web – în acest caz în funcție de situația concretă temeiul juridic al prelucrării datelor poate fi consimțământul Tău sau interesul nostru legitim. d) Contactul și interacțiunea cu Tine, prin asta înțelegem răspunsurile la întrebările, comentariile ș.a.m.d, pe care ni le–ai adresat, în cazul acesta, în funcție de situația concrată temeiul juridic al prelucrării datelor poate fi consimțământul Tău sau interesul nostru legitim. e) Soluționarea litigiilor, examinarea plângerilor sau a revendicărilor, prin asta înțelegând soluționarea reclamațiilor, a revendicărilor juridice sau a litigiilor cu participarea Ta sau a noastră – în acest caz în funcție de situația concretă temeiul juridic al prelucrării datelor poate fi consimțământul Tău sau interesul nostru legitim. f) Realizarea obligațiilor pe care ni le impun prevederile legale, de ex. prevederile legii fiscale – în acest caz temeiul juridic al prelucrării datelor, va consta în faptul, că prelucrarea este indispensabilă pentru îndeplinirea obligației juridice, care intră în sarcina noastră.

Punerea la dispoziție a Datelor Tale

Datele Tale cu caracter personal le putem și cel mai probabil le vom pune la dispoziția:

a) angajaților noștrii b) persoanelor care colaborează cu noi pe baza contractelor civile c) furnizorilor de servicii de curierat și poștale d) furnizorilor de servicii de plăți electronice e) furnizorilor care ne asigură infrastructura informatică și de rețea f) furnizorilor de tehnologii folosite de site–ul web g) furnizorilor de servicii contabile h) altor entități, în cazul în care acest lucru va fi indispensabil pentru realizarea scopurilor de prelucrare a datelor. Datele tale le putem pune de asemenea la dispoziție în următoarele circumstanțe: a) în cazul în care legislația sau autoritatea publică stabilește, că trebuie să punem datele cu caracter personal la dispoziția sau pentru scopurile justiției; b) în cazul în care trebuie să punem datele cu caracter personal în scopul stabilirii, executării sau apărării drepturilor noastre (acest lucru cuprinde punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către alte persoane în scopul prevenirii fraudelor); c) în cazul restructurării, vânzării sau transferului proprietății întreprinderii (sau a unei părți a acesteia) de ex. în cazul preluării sau a fuziunii.

De fiecare dată va fi pusă la dispoziție o gamă cât mai mică a datelor Tale cu caracter personal, care ne va permite să realizăm scopul de prelucrare a datelor cât și sarcinile care ne revin.

Drepturile tale

Ai dreptul: a) de a avea acces la conținutul datelor tale cu caracter personal, b) dreptul de a le rectifica, c) a le îndepărta d) de a limita prelucrarea, e) de a transfera datele f) de a–ți retrage consimțământul (în cazul în care prelucrarea are loc în temeiul acestuia) în orice moment fără a avea vreo influență asupra conformității cu dreptul de prelucrare, care a fost exercitat în temeiul consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Ai de asemenea dreptul de a depune o contestație cu privire la prelucrarea datelor Tale cu caracter personal de fiecare dată atunci când temeiul ei este interesul nostru legitim. Acest lucru se referă mai ales la acțiunile de marketing direct.

În scopul exercitării drepturilor tale contactează Ofițerul pentru Protecția Datelor.

Ai dreptul să depui o contestație la organul de supraveghere, în special în statul membru de reședință, al locului de muncă sau al locului săvârșirii presupusei încălcări, în cazul în care consideri, că prelucrarea datelor Tale cu caracter personal încalcă prevederile legale. Lista organelor de supraveghere poate fi găsită la adresa linkiem

Transferuri Internaționale de Date

Datele cu caracter personal pot fi transmise și păstrate la o destinație care se află în afara Spațiului Economic European („SEE”). Ele pot fi de asemenea prelucrate de către entități care acționează în afara SEE, care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre subcontractanții noștri. Într–un asemenea caz te asigurăm, că dreptul Tău la intimitate este respectat.

Într–un asemenea caz transferul către o țară terță are loc cel mai adesea în temeiul:

a) deciziei Comisiei Europene care stabilește caracterul adecvat al protecției adică Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016, accesibilă la adresa linkiem b) sau în cazul în care în această sferă Comisia Europeană nu a constatat caracterul adecvat al protecției pe baza deciziei, datele vor fi securizate în mod corespunzător cu ajutorul clauzelor standard de protecție menționate în Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului accesibilă la adresa linkiem

Poți obține o copie a datelor tale cu caracter personal transmise către o țară terță. În acest scop trebuie să contactezi Ofițerul pentru Protecția Datelor.

Perioada de stocare a datelor

Păstrăm datele Tale cu caracter personal pe toată durata contractului încheiat cu Tine, cât și după încheierea lui în scopul:

a) revendicării pretențiilor legate de executarea contractului, b) îndeplinirii obligațiilor care rezultă din prevederile legii, printre care îndeosebi a celor contabile și fiscale, c) prevenirii abuzurilor și a înșelăciunilor, d) statistice și de arhivare, e) maximum pentru o perioadă de 10 ani de la încheierea contractului. Datele cu caracter personal prelucrate pe baza interesului nostru legitim vor fi păstrate pe durata contractului osau până la expirarea fișierelor cookie sau a depunerii de către Tine a contestației față de o astfel de prelucrare, în funcție de evenimentul, care va avea loc mai devreme.

Datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului tău vor fi prelucrate pe o perioadă de 3 ani de la acordarea acestuia sau până la retragerea consimțământului, în funcție de evenimentul, care va avea loc mai drevreme.

Minorii

Site–urile web nu sunt destinate copiilor. Persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani nu pot folosi site–urile web. Nu strângem în mod intenționat nici un fel de date cu caracter personal ale persoanelor, care nu au împlinit vârsta de 18 ani, și nici nu le permitem să folosească site–urile web. În cazul în care observăm că, am strâns datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, le vom șterge neîntârziat. Dacă ai motive să crezi, că am putea să strângem astfel de date cu caracter personal, te rugăm să contactezi neântîrziat Ofițerul de Protecția Datelor.

Prăjiturelele–Cookie

Pentru a facilita utilizarea site–ului nostru web, folosim „fișiere cookie”. Cookie–urile sunt niște fișiere mici de text, pe care serviciul internetic le amplasează pe discul utilizatorului sau în browserul lui. Prăjiturica conține de obicei numele paginii de internet, de la care provine „lungimea vieții ” cookie–ului (adică timpul existenței sale), precum și numărul unic generat accidental care slujește la identificarea browserului (a navigatorului web), de la care are loc conectarea cu site–ul web.

La ce folosim prăjiturelele?

Prăjiturelele sunt folosite pentru:

a) a îți asigura accesul la serviciile pe care le cauți pe site–urile noastre web b) îmbunătățirea site–urilor și a serviciilor noastre, c) asigurarea securității pe site–urile noastre web, d) a prezenta mai bine serviciile noastre în scopuri de marketing, beneficiind de date anonime și pseudonimizate, e) precum și, în cazul în care ți–ai dat un acord suplimentar, în scopul personalizării ofertei și a conținutului site–urilor web pentru Tine, îndeosebi prin remarketing.

În funcție de criteriu cookie–urile pot fi împărțite în diferite tipuri.

În funcție de timpul pentru care cookie–urile sunt amplasate pe dispozitivul Tău final distingem următoarele tipuri de fișiere cookie:

a) Cookie–uri de sesiune – sunt păstrate pe dispozitivul Tău final de telecomunicații adică de ex. pe telefon, laptop sau tabletă însă doar atâta timp cât vizitați site–ul nostru web, până închideți browserul sau vă deconectați de pe site; b) Cookie–uri persistente – sunt păstrate pe dispozitivul Tău final de telecomunicații adică de ex. pe telefon, laptop sau tabletă, însă pentru o anumită perioadă de timp sau până în momentul în care le ștergi.

În funcție de origine putem distinge următoarele tipuri de prăjiturele:

Cookie–uri proprii (first party cookies) – cookie–uri plasate direct de noi atunci când vizităm site–ul web.

Cookie–uri externe (third–party cookies) – folosind site–urile noastre web poți primi prăjiturele care provin de la entitățile care colaborează cu noi și care prestează servicii în contul nostru.

Din punctul de vedere al indispensabilității furnizării serviciului distingem cookie–uri:

Necesare – sunt strict necesare pentru funcționarea corectă a site–ului web sau a funcționalităților pe care dorești să le utilizezi.

De funcționalitate – permit analizarea modului în care folosești site–ul nostru web, de ex. pe ce link dai click și ce setări ale browserului utilizezi.

Comerciale (reclamă/afaceri) – ne permit să evaluăm mai bine eficacitatea acțiunilor noastre din domeniul reclamei și a marketingului. Aceste prăjiturele provin de la partenrii noștri, de a căror servicii beneficiem în scopul analizării și a urmăririi vizitelor site–urilor web și a eficacității reclamelor folosite. Nu punem datele Tale cu caracter personal la dispoziția furnizorilor acestor servicii, cu excepția datelor culese direct de către prăjiturelele comerciale (de reclamă/afaceri). Trebuie să ai în vedere, că datele strânse în acest fel pot fi cuplate cu datele culese în alt mod de către furnizorii noștri. O astfel de prelucrare externă va fi supusă politicilor de confidențialitate aplicate de către partenerii noștri.

Mai jos vei găsi descrierea prăjiturelelor, pe care le folosesc site–urile noastre precum și cum poți să dezactivezi aplicarea lor.

Cookie–urile noastre (cookie–uri necesare).

Aceste cookie–uri sunt strâns legate de activitatea site–ului web și permit printre altele afișarea corectă a paginii, conectarea la site sau introducerea cumpărăturilor în coș.

Opt–out: Poți configura browserul în așa fel, încât acesta să nu folosească nici un fel de cookie–uri. Renunțarea poate avea o influență negativă asupra funcționării și a funcționalității site–ului web.

Google Analytics (cookie–uri de funcționalitate).

Site–urile noastre beneficiază de serviciile Google Analytics prestate de către compania Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google va analiza folosirea de către Tine a site–ului web, ceea ce ne va permite să îmbunătățim site–ul web. Informațiile stocate de către Google legate de folosirea site–ului web (de ex. vizitarea subpaginii, setările de limbă, sistemele de operare folosite) vor fi transmise către serverul Google localizat în SUA, unde vor fi stocate și analizate. Rezultatele relevante ne vor fi ulterior puse la dispoziție într–o formă anonimizată. Datele culese nu vor fi asociate cu adresa ta de IP (internet protocol) în cadrul acestui proces. Am activat funcția de anonimizare a adreselor IP oferită de către Google, care șterge ultimele 8 cifre (tipul IPv4) sau ultimii 80 biți (tipul IPv6) din adresa ta de IP. Pe lângă asta, Google este o organizație certificată pe baza acordului încheiat între UE și SUA cu privire la protejarea confidențialității (EU–US Privacy Shield), ceea ce garantează menținerea nivelului corespunzător de protecțeie a datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA. Informații suplimentare cu privire la serviciul Google Analytics sunt accesibile pe paginile Google Analytics Terms of Use (condițiile de folosire a serviciului), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (regulile de confidențialitate și protecție a datelor) și Google Privacy Policy (regulamentul de confidențialitate).

Opt–out: Poți descărca și poți instala în browser un plugin care permite dezactivarea cookie–urilor Google Analytics. Plugin–ul este accesibil la adresa linkiem. Google AdWords (cookie–uri comerciale (reclamă/afaceri)).

Site–urile noastre folosesc Google AdWords în scopul reclamei produselor și a serviciilor noastre pe Internet. Adwords va afișa reclamele pe alte pagini vizitate de Tine, bazând pe acele părți ale site–urilor web cu care ai făcut cunoștință. În acest scop vor fi folosite cookie–urile care vor fi plasate pe dispozitivul Tău. Aceste cookie–uri NU NE VOR PERMITE ÎN NICIUN FEL SĂ TE IDENTIFICĂM SAU SĂ OBȚINEM ACCESUL LA DISPOZITIVUL TĂU.

Pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate Google dă click aici.

Opt–out: Pentru a renunța la aceste cookie–uri dă click pe linkul Google’s Ads Settings și urmează instrucțiunile.

Hotjar (cookie–uri de funcționalitate).

Site–urile noastre web utilizează serviciul Hotjar asigurat de către Hotjar Ltd. pentru o mai bună înțelegere a nevoilor Tale și optimizarea serviciilor prestate. Prin intermediul acestui serviciu putem printre altele să analizăm timpul pe care îl petreci pe diferitele pagini, ce linkuri au fost folosite, ce acțiuni ai întreprins pe pagină și ce nu ți–a plăcut, ceea ce ne permite să dezvoltăm serviciile prestate în conformitate cu așteptările Tale. Hotjar folosește fișiere cookie și alte tehnologii care permit culegerea datelor legate de comportamentele și dispozitivele Tale îndeosebi cu privire la adresele IP ale dispozitivelor (interceptate și stocate exclusiv în formă anonimizată), la mărimea ecranului dispozitivelor, tipul dispozitivelor (numerele de identificare a dispozitivelor), informații despre browser, locația ta geografică (rezumându–se doar la indicarea țării respective), limba preferată în care este afișat site–ul. Hotjar stochează aceste informații sub forma unor profiluri de utilizator pseudonimizat. Nici Hotjar și nici noi nu vom folosi niciodată aceste informații pentru a Te identifica sau pentru a potrivi datele culese cu alte date referitoare la Tine. Pentru a afla mai multe pe această temă fă cunoștință cu Terms of Service și Privacy Policy servicii.

Opt–out: Pentru a renunța la aceste cookie–uri dă click pe linkul Opt–out și urmează instrucțiunile.

Google DoubleClick (cookie–uri comerciale (reclamă/business)).

Site–urile noastre web utilizează Google DoubleClick – cookie–uri care ne permit să controlăm, cât de des este afișată o anumită reclamă pe browser, cât timp durează afișarea ei și care este durata de timp pentru care reclama poate apărea pe browser. Pe baza asta putem să evaluăm eficacitatea reclamelor noastre.

Opt–out: Pentru a renunța la aceste cookie–uri dă click pe linkul Google’s Ads Settings și urmează instrucțiunile.

Vimeo (cookie–uri funcționale).

Site–urile noastre utilizează serviciul Vimeo asigurat de către Vimeo, Inc, care ne permite să îți punem la dispoziție pe site înregistrări video. Pentru a afla mai multe pe această temă fă cunoștință cu Cookie Policy și Privacy servicii.

Opt–out: Pentru a renunța la aceste cookie–uri dă click pe linkul Opt–out.

Facebook Pixel

Site–urile noastre utilizează serviciul Facebook Pixel asigurat de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Acest serviciu ne permite să urmărim comportamentul Tău după ce ai văzut sau ai dat click pe reclama provenită de pe Facebook. Acest serviciu este proiectat astfel încât să permită evaluarea influențelor reclamelor provenite de pe Facebook pentru statistica și cercetarea pieței și ne ajută să îmbunătățim reclamele noastre viitoare. Datele astfel culese sunt anonime și nu permit stabilirea identității Tale. Aceste date sunt însă stocate și prelucrate de către Facebooka și pot fi cuplate cu profilul Tău de pe Facebook, iar ulterior folosite de către Facebook în scopurile lui proprii de publicitate pe principiile stabilite în Politica de Confidențialitate a Facebook–ului accesibilă aici. Având în vedere Facebook Pixel pe dispozitivul Tău poate fi amplasat un cookie.

Opt–out: Pentru renunțarea la Facebook Pixel dă click pe linkul Opt–out.

Informații complete sunt accesibile în setările programului (a browserului de internet). Detalii pentru persoanele care folosesc diferitele browsere (motoare de căutare) de internet, printre altele:

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera

Pentru dezactivarea cookie–urilor pe dispozitivele mobile în funcție de sistemul de operare instalat dă click pe link–ul corespunzător și urmează instrucțiunile de mai jos:

Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone

Vă informăm, că restricțiile sau excluderile de utilizare a fișierelor cookie și a altor tehnologii asemănătoare pot avea influență asupra naumitor funcționalități accesibile pe site–urile web.

Informații suplimentare

Informații suplimentare pe tema fișierelor cookie și a altor tehnologii pot fi găsite la adresa wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com sau la secțiunea Help (Ajutor) din meniul browserului web.

În cazul în care doriți să obțineți informații suplimentare Vă puteți adresa direct nouă sau Ofițerului nostru de protecție a datelor.

Modificarea Politicii de Confidențialitate și Cookie–uri

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza prezenta Politică de Confidențialitate și Cookie–uri. Vom informa neîntârziat utilizatorii site–urilor web cu privire la orice modificare.

În cazul în care vei folosi în continuare paginile noastre de internet și după introducerea modificărilor, accepți regulile modificate. În cazul în care modificările sunt semnificative, putem să Vă transmitem o notificare mai clară sau să obținem consimțământul în conformitate cu cerințele legii.

Data intrării în vigoare a prezentei Politici de Confidențialitate și Cookie–uri: 24 mai 2018.